Who are we?

 

 

Tiina Põllu

Owner and manager
Telephone: +372 555 77 174
E-mail: tiina@languagelounge.eu

Olen hingelt tõlkija ja mulle meeldib väga töötada uute ja põnevate tekstide ja projektidega. Suur osa minu igapäevasest tööst on seotud tõlkeprojektide ja -protsessi tõhusamaks, mugavamaks ja loogilisemaks muutmisega, see teema on mulle südamelähedane. Mind huvitavad tõlkeprotsessis pea kõik etapid alates kognitiivse ja mäluga seotud võimekuse arendamisest ja kommunikatsiooniprotsessist kuni ekspertide ja asjakohase tarkvara valimise ja eelarve koostamiseni välja.

Soovin toetada ja julgustada andekaid noori tõlkijaid nende karjäärivalikus – seetõttu olen ma ka korraldanud palju koolitusi erinevates tõlkevaldkondades. Töötan ka Tallinna Ülikoolis Humanitaarinstituudis kirjaliku tõlke lektorina ning õpetan kirjaliku tõlke aluseid, audiovisuaalset tõlge ning tõlketehnikat ja projektijuhtimist. Jagan oma aega Tartu Ülikooli ning Prantsuse Ida-Euroopa Keelte ja Kultuuride Instituudi INALCO vahel doktorantuuriõpingutes. Minu peamine uurimisteema on audiovisuaalne tõlge Eestis ja Nõukogude Liidus üldiselt totalitaarse režiimi tingimustes. Teine uurimisvaldkond on tõlkeloo kirjutamise võimalused konkreetsete tõlkijate ja nende kasutatavate praktikate uurimise teel. Minu taust on kultuurisemiootiline ja lähtun oma teadustöös paljuski just semiootilistest teooriatest (minu profiil ETISes).

Pärast Tallinna Ülikooli tõlkemagistantuuri lõpetamist tegutsesin peamiselt õigustõlke valdkonnas, töötades Euroopa Parlamendis tõlkijana, samuti olen vannutatud prantsuse-eesti vandetõlk ja MTÜ Vandetõlkide Koja juhatuse liige.

Uueks sihiks ja huvialaks on ilukirjanduse tõlkimine ja kirjastustegevus, mis keskendub eelkõige väiksematele ja noortele lugejatele suunatud teada-tuntud ja ka äsja ilmunud teoste eestindamisele.

 

 

Kristin Sumberg

Translator, editor, project coordinator

 

 

 

 

 

 

 

Kristiina Peterson

Project coordinator