Kliendi tõlkevajaduse tekkimise ja valmistöö kättesaamise vahepeale jääb terve rida etappe. Selleks et tõlkija ja tellija vahel sujuks koostöö algusest lõpuni edukalt, on siin lühijuhis tõlketöö tellimiseks koos peamiste etappidega.

  • Tee kõigepealt kindlaks oma tõlkevajadus: millised keelesuunad ja mahud vajavad tõlkimist. Mahte arvestatakse enamasti lähteteksti põhjal kas tähemärkides või sõnades (A4 ei kirjelda mitte teksti mahtu, vaid formaati!).
  • Ole valmis oma lõpptekste meili teel saatma: need võivad olla mis tahes formaadis, peaasi et need oleksid õiged ja lõplikul kujul valmis tekstid. Väga teretulnud on igasugused viitematerjalid: varasemad tõlked ja olemasolu korral tõlkemälud, sõnastikud, veebilingid sarnastele toodetele/teenustele jne.
  • Nimeta kohe hinnapäringus, mis valdkonna professionaali tõlkimisel vajad, sedasi tagad tõlkele parima kvaliteedi. Tõlkija oskused on enamasti valdkonnaspetsiifilised, teema mõistmine on tõlkimisel põhioskus.
  • Saada kohe alguses kõik juhised ja nõuded – kui tööd esitades selgub, et tõlkima oleks pidanud alates reast 150, on see ebameeldiv nii Sulle kui ka tõlkijale. Nimeta samuti tõlke sihtrühm (kas tekst on asutusesiseseks tarbimiseks või avaldatakse trükis jne).
  • Planeeri tõlke valmimiseks piisavalt aega! Tavaliselt valmib päevas olenevalt teksti raskusest 5–10 lk teksti (1 lk = 1800 lähteteksti tähemärki või 250 sõna).
  • Anna tõlkele tagasisidet, tõlkija ja toimetaja hindavad seda väga! Tagasiside võimaldab meil tulevikus teile veelgi kõrgemat kvaliteeti pakkuda.