Vajame tänapäevases hargmaises, mitmekeelses ja -kultuurilises maailmas keeli rohkem kui kunagi varem – töötamisel, õppimiseks, reisimiseks, klientidega suhtlemiseks, enesetäiendamiseks, lihtsalt omavahel suhtlemiseks ja meedia tarbimiseks. Kuid vahel võib juhtuda, et keeleoskusest jääb vajaka: kas ei tunta piisavalt võõrkeelt või on panused liiga kõrged, et ainult enda keeleoskust usaldada. Siis tuleb kulturidevahelises suhtluses appi professionaalne tõlkija või tõlk.

 

Pakume järgmisi keeleteenuseid
  • Kirjalik tõlge – algteksti tõlkimine lähtekeelest sihtkeelde võimalikult täpselt ja adekvaatselt, kliendi nõudeid ja algdokumendi vormistust järgides. Enne kliendile saatmist läbib tõlketekst keelelise toimetamise ja väljastusülevaatuse, mis hõlmab ka tehnilist kvaliteedikontrolli. Toimetamine on tõlketeksti keeleline ja/või sisuline kontrollimine seda algtekstiga võrreldes, olles eelkõige keelelise kvaliteedi tagamise protsess ega hõlma isiklikust eelistusest tulenevaid muudatusi. Kirjalik tõlge võib hõlmata ka terminiloomet ja vastavalt kliendi soovile terminibaaside ja tõlkemälude koostamist olemasolevate tõlgete põhjal.

  • Suuline tõlge – pakume nii järeltõlget (kõneleja ja tõlk räägivad vaheldumisi), sünkroontõlget (kõneleja ja tõlk räägivad samaaegselt) kui ka sosintõlget (kõneleja ja tõlk räägivad samaaegselt, kuid tõlk räägib vaiksel häälel, et teisi kuulajaid mitte segada).

  • Kinnitatud vandetõlge – vandetõlgi tehtud kinnitatud tõlget võib tellida nii elektrooniliselt digiallkirjastatud kujul kui ka traditsioonilsel paberkandjal. Mõlemal juhul on eelduseks originaaldokumendi esitamine vandetõlgile, kes teeb sellest vastavalt kas ärakirja või kinnitab tõlke koos originaaliga.

  • Audiovisuaalne tõlge – võimalus tellida oma audio- ja/või videomaterialidele mitmesuguseid audiovisuaaltõlketeenuseid alates transkriptsioonist kuni subtiitrite ja dubleerimiseni välja!

  • Keeleline nõustamine ja lokaliseerimine – samuti pakume eestikeelse dokumendi koostamisel keelelist nõustamist, olenevalt dokumendi tüübist ja stiilist (ametlik, juriidiline vms). Vajaduse korral nõustame teksti sisulise ülesehituse ja sihtotstarbele vastamise osas. Kontrollime valmis dokumendi õigekirja ja lauseehitust ning harutame lahti keelelised sõlmpunktid. Vajaduse korral kohandame tõlketeksti vastavalt sihtturule ning lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonnale. Samuti on võimalik tekste kohandada, ajakohastada, ümber kirjutada ja standardida. Tuleks ka silmas pidada, et tekst saab selgem, kui kirjutada see algusest peale sihtkeeles, lähtudes kliendi ideedest ja soovidest lõppteksti osas (nn ghost writing).

  • Trükieelne ülevaatus ja kompaktkirjastamine – kui tõlketekst trükitakse kõvaköites või infovoldiku, brošüüri vms kujul või avaldatakse veebilehel, tuleb enne trükkimist/avaldamist kontrollida, et tekst ei sisaldaks valesti poolitatud sõnu ja et kogu tekst oleks nõuetekohane. Tõlge edastatakse asjakohases lõppvormingus küljendajale, kes valmistavad teksti ette samasuguse kujundusega, nagu see oli lähtekeeles või siis IT-tehnikule, kes seavad teksti valmis veebilehel avaldamiseks.

  • Küljendus- ja kujundusteenused – pakume plakatite, voldikute, reklaamtrükiste, visiitkaartide, logode jms küljendusteenuseid ja trükiettevalmistust. Teenus hõlmab värvide ja fontide valimist ning kujunduse ideelise kava väljatöötamist. Kujundajad on omandanud erialase kõrghariduse Eesti Kunstiakadeemias ja täiendanud ennast Euroopa mainekates graafikakoolides. Programmidest on meil kasutusel peamiselt Adobe Illustrator, InDesign ja Photoshop.

  • Trükkimisteenus – võimalus tellida oma tõlkele trükiseid. Teenused: ofsettrükk, digitrükk ja kleebiste digitrükk. Trükised palume saata võimalusel CMYK- või CMYK- ja spot-värvidega pdf-vormingus komposiit-printfailina, olles soovitavalt teinud failile eelneva preflight-kontrolli ja sellest salvestanud pdf-faili. Fondid peavad olema kas embedded (kaasa pandud) või outlined.

 

Keeleteenuseid pakume praegu eesti, inglise, prantsuse, saksa, vene suundadel.

Hinnad (ei sisalda käibemaksu) on projektipõhised, palun esitage hinnapäring iga konkreetse töö kohta eraldi. Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust.

 

 

When a people has no translations and is unable to promote its culture, it does not exist.
― Bakhtyar Ali